กิจกรรมฝึกทักษะกลยุทธ์การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพในงานส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมฝึกทักษะกลยุทธ์การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพในงานส่งเสริมการเกษตร ของนิสิตปริญญาตรี #หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร

ขอขอบคุณวิทยากร Senior Manager New Media Mono 29และอุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา หรือพี่อ๊อฟ และพี่กระติ๊บ ที่ได้ให้เกียรติมาฝึกทักษะให้นิสิตในครั้งนี้

#ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร #วิทยาศาสตร์เกษตร #ส่งเสริมการเกษตร #aecagrku #การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ #สื่อออนไลน์ #มก #ปริญญาตรี

English