ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://mis.grad.ku.ac.th/recruitment/report/th/study

.

📍รายละเอียดและขั้นตอนรายงานตัว

https://drive.google.com/…/1YNDheX0PsCm27…/view…

English