คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร มก.บางเขน เยี่ยมเยือน #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร มก.บางเขน ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

English