กิจกรรมฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนิสิตปริญญาตรี #หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร

.

.

.

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนิสิตปริญญาตรี #หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร

ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ดร.ประวีณมัย บ่ายคล้อย ที่ได้ให้เกียรติมาฝึกทักษะให้นิสิตในครั้งนี้🙏 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

English