เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาหน่วยงานภาคเอกชน

โครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (AEIM)

ได้รับเกียรติจาก

คุณเมธา ประภาวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาหน่วยงานภาคเอกชน” เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

คุณภณธกร วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร เครือเบทาโกร

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภาคการเกษตร” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

English