มาร่วมเป็นหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีโทถึงปริญญาเอกนี้ เพียงแค่ตอบแบบสอบถามตามลิงค์

สนใจเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการเกษตร ☘️
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
.
มาร่วมเป็นหนึ่งของหลักสูตรนี้ เพียงแค่ตอบแบบสอบถามตามลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfrPRPJMEW…/viewform…
.
โดยความคิดเห็นของท่านจะนำมาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต
#ส่งเสริมการเกษตร #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #ปริญญาโทควบเอก #การเกษตรไทยในอนาคต #เกษตรสมัยใหม่ #ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร

English