ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา
ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)


ข่าวการศึกษา

Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025