ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร จำนวน 3 อัตรา

ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560


ข่าวการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)คณะเกษตร ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 4  ธันวาคม  2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–16.00 น. ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 068-872-1340


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025