ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ข่าวการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)คณะเกษตร ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค. 2561 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–16.00 น. ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-872-1340


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025